Ebben a hónapban számos gyönyörű létállapotot fedezünk fel, amelyekhez a Shabad Guruval meditálás által juthatsz el:

  • Brahm Gyani: Isten ismerője (birtokolni Isten ismeretét)
  • Jiwan Mukht: Felszabadított miközben életben vagy (haláltalan)
  • Sant-Sipahi: Szent-katona (annak az egyensúlya, hogy amikor szükséges, megvéded önmagad és másokat miközben rendelkezésre áll a szentség, amiben benne tartod magad)

Ebben az esetben a Sant vagy a „szentség” egy tapasztalati létállapot, szemben egy külső egyénnel, akit szentként imádnak.

A Shabad Guru sorozat utolsó hónapjában információkat osztunk meg a Shabad Guru által megtapasztalható mély létállapotokról, valamint azokról a gyakorlatokról, amelyek segíthetnek megragadni ezeket az isteni állapotokat a mindennapi életünkben.

Brahm Gyani: Isten ismerője

A Brahm Gyani egy szikh kifejezés, amelyet egy nagyon megvilágosodott egyén leírására használnak, aki elnyerte a Waheguru általi végső áldást. Íme néhány példa arra, amit Guru Arjan Dev Ji megosztott a Brahm Gyani állapotról:

Shalok: Az Igaz Egy ott van a fejében, és az Igaz Egy ott van az ajkán. Csak az Egyet látja. Ó, Nanak, ezek a Brahm Giani tulajdonságai. ||1|| Ashtapadee:

A Brahm Giani mindig független, ahogyan a lótusz a víztől leválasztva marad. A Brahm Giani mindig foltmentes, akár a nap, amely mindenkinek megadja a kényelmet és a meleget. A Brahm Giani mindenkire egyformán tekint, mint a szél, amely egyformán fúj a királyra és a szegény koldusra. A Brahm Giani szilárdan türelmes, mint a föld, amelyet az egyik kiás, a másik meg szandálkrémként kenet. Ez a Brahm Giani tulajdonsága: Ó, Nanak, eredendő természete olyan, mint a melegítő tűz. ||1||

A Brahm Giani a legtisztább a tiszták közül; a mocsok nem tapad a vízhez. A Brahm Giani elme megvilágosodott, mint az ég a föld felett. Brahm Giani számára a barát és az ellenség ugyanaz. A Brahm Gianinak nincs egoista büszkesége. A Brahm Giani a magasság legmagasabbika. Saját elméjében ő a legszerényebb mind közül. Egyedül ők lesznek Brahm Giani, ó Nanak, akiket maga Isten tesz azzá. ||2||

A Brahm Giani mindennek a pora. A Brahm Giani ismeri a lélek természetét. A Brahm Giani mindenki iránt kedvességet mutat. Brahm Gianitól nem származik gonoszság. A Brahm Giani mindig pártatlan. A Brahm Giani pillantásától hull a nektár. A Brahm Giani mentes az összefonódásoktól. A Brahm Giani életstílusa makulátlanul tiszta. A lelki bölcsesség a Brahm Giani tápláléka. Ó Nanak, a Brahm Giani elmerül Isten meditációjában. ||3||

Brahm Giani reményeit egyedül az Egyre összpontosítja. A Brahm Giani soha nem fog elpusztulni. A Brahm Gianit alázatosság jellemzi. A Brahm Giani élvezi, ha jót tesz másokkal. A Brahm Gianinak nincsenek világi összefonódásai. A Brahm Giani kordában tartja vándorló elméjét. Brahm Giani a közjó érdekében cselekszik. A Brahm Giani termékenyen virágzik. A Brahm Giani társaságában mindenki megmenekül. Ó, Nanak, a Brahm Giani által az egész világ Istenről meditál. ||4||

Brahm Giani egyedül az Egy Urat szereti. Brahm Giani Istennél lakik. Brahm Giani a Naamot veszi támaszának. Brahm Giani családja a Naam. A Brahm Giani ébren van és tudatában van, örökkön-örökké. A Brahm Giani lemond büszke egójáról. Brahm Giani elméjében a legmagasabb szintű boldogság lakozik. Brahm Giani otthonában örök boldogság van. A Brahm Giani békés nyugalomban lakik. Ó Nanak, a Brahm Giani soha nem fog elpusztulni. ||5||

Brahm Giani ismeri Istent. Brahm Giani egyedül az Egybe szerelmes. A Brahm Giani gondtalan. Brahm Giani tanításai tiszták. A Brahm Gianit maga Isten tette ilyenné. A Brahm Giani csodálatosan nagyszerű. A Darshant, a Brahm Giani áldott látomását nagy szerencse szerezte meg. A Brahm Gianinak áldozatot hozok az életembe. A Brahm Gianit a nagy isten, Shiva keresi. Ó Nanak, a Brahm Giani maga a Legfelsőbb Úristen. ||6||

A Brahm Gianit nem lehet értékelni. Brahm Gianinak minden a fejében van. Ki ismerheti meg Brahm Giani titkát? Örökké hajolj meg Brahm Giani előtt. A Brahm Gianit nem lehet szavakkal leírni. Brahm Giani mindenek Ura és Mestere. Ki tudná leírni a Brahm Giani határait? Csak a Brahm Giani ismerheti a Brahm Giani állapotát. A Brahm Gianinak nincs vége vagy korlátja. Ó, Nanak, a Brahm Giani előtt hajolj meg örökre tisztelettel. ||7||

Brahm Giani az egész világ Teremtője. A Brahm Giani örökké él, és nem hal meg. Brahm Giani a lélek felszabadításának útját adja. A Brahm Giani a Tökéletes Legfelsőbb Lény, aki mindent hangszerel. Brahm Giani a tehetetlenek segítője. A Brahm Giani mindenkinek nyújtja a kezét. A Brahm Giani az egész teremtés tulajdonosa. Brahm Giani maga a Formátlan Úr. A Brahm Giani dicsősége egyedül Brahm Gianié. Ó Nanak, a Brahm Giani mindenek Ura. ||8||8||

Az alábbiakban D. K. Gupta definíciója olvasható:

Brahm Gyani, szó szerint Brahman ismerője vagy Brahman tudásának birtokosa. Az Egyetemes Szellem (Brahman) ismerete (giana, jnana) nem az Ő létezésének puszta felismerésében áll, hanem a vele kapcsolatos folyamatos tudatban – a szívben való felismerésében, vagy inkább az egyéni lélek teljes azonosságának felismerésében (atman) azzal az Egyetemes Lélekkel (Brahman), amely az előbbit túllépi az örömön és a bánaton, valamint az életen és a halálon.

Ez a teljes azonosság lényegében az Univerzumnak az Egyetemes Lélekkel való egységét jelenti, az utóbbinak pedig az egyéni lelkekkel, amelyeket a brahmgiani a Végső Valóságként valósít meg. A Brahman fogalma a szikhizmusban az Egyetemes Szellemet teista fogalmakkal jelöli meg, mint a Világegyetem Abszolútját, Teremtőjét és Rendezőjét, amely mintegy az Ő látható formája.

A Brahm Gyani fogalmát a szikhizmusban Guru Arjan magasztos költészetében dolgozza fel Sukhmani Sahibben (SGGS, Ang 262-296). Szerinte Brahm Gyani az, aki életében felismerte az Egyetlen Legfelsőbb Szellemet, valamint az egyéni énekkel való azonosságát. Az ilyen személyt gurmukhnak, szádhunak vagy santnak is nevezték.

A Brahm Gyani a legmagasabb spirituális státusznak örvend, és őt részesítik a legmagasabb tiszteletben. A Brahm Gyanit a Sukhmani Sahib-ben úgy tartják, hogy nem kötődik (nirlep), mint a lótusz a vízben.

Isteni felismeréssel van felruházva; mélységesen emberséges és együttérző. Mindenkivel kegyes, mindenkire egyforma pillantást vet, mint a nap, és közömbös a dicséret vagy gyalázat iránt, mint a föld. Alázatos, és mindig arra vágyik, hogy jót tegyen másokkal.

A felmagasztosult pillanatában Guru Arjan kiejti őt a Legfelsőbb Lénynek – ez az érdeme, ilyen a szentsége: „Nanak brahmgiani api parmesur” (SGGS, Ang 273). . .

Brahm Gyani minden lényre egyformán és pártatlanul tekint – brahmgiani sada samdarsi (SGGS, Ang 272). Mindenkire ráhinti a szeretet és a ragaszkodás nektárját (SGGS, Ang 373)

Az együttérzés megtestesítője, jót tesz másokkal és segít a bajbajutottakon. A jámborság és igazlelkűség mintaképe, ő az összes etikai erény tárháza, és kerüli minden bűnt és bűnt (SGGS, Ang 272–273).

Őt nem érintik a világ örömei és élvezetei, ahogy a lótuszlevél is érintetlen marad a víztől. Teljes mértékben uralja elméjét, tiszta és makulátlan (SGGS, Ang 272-73). Örömet és fájdalmat, hasznot és veszteséget egyaránt élvez.

A Brahm Gyani a szentség és jámborság útjára vezet másokat. Spontán tiszteletüket és hódolatukat követeli nagy dicsőségének és rájuk gyakorolt ​​mély lelki befolyásának köszönhetően (SGGS, Ang 273).

Nyugodt és magasztos lélek, és kimondhatatlan nagyságú eszményi emberi lény, aki legfelsőbb spirituális teljesítménye során kimagaslóan követeli magában az Egyetemes Lélek látomását, és akit Guru Arjan még a Legfelsőbb pozíciójává is emelt. Lévén – a Sukhmani nyolcadik asztpadijában vagy énekében: „Brahmgiani puran purakhu bidhata. . . Brahmgiani api nirankaru” (SGGS, Ang 273-74).