Ebben a hónapban a Sunnia-ai gyönyörű koncepcióját fogjuk felfedezni – a lélekből való mély hallgatást. Guru Nanak gyönyörűen leírja ezt a koncepciót a Japji Sahib 8-11 paurijában.

 “Guru Nanak azt mondja nekünk, hogy ha mélyen hallgatunk, beleolvadunk a Siddha rezgésébe – aki olyan mester, aki elérte a spirituális tökéletességet, egy kortárs – egy nagyszerű szent ember, és egy Sur -Naath – egy nagy meditációs képességű jógi. Te leszel az összes okkult erő mestere és minden birodalom ismerője. Ha mélyen hallgatunk, feltárul a föld és az ég természetes egyensúlya. Intuitív módon megértjük, mi tartja fenn ezt az egyensúlyt…Mély hallgatással felismerjük a végső Igazságot, a Sat-ot, amely Isten, az Egy lényege. És amikor ez megvalósul, megelégedettség és spirituális bölcsesség köszönt ránk.” ~részlet „Guru Nanak: Japji Sahib, A Lélek hívása” című könyvéből.

A Japji Sahib nyolcadik paurija a tökéletes bölccsé válás erejével lát el.

A mély hallgatás által érzékeljük a világ, az óceánok és az emberek sokaságának hatalmas kiterjedését számos országban. A mély hallgatás által megértjük a túlvilág mitikus világát és a halál folyamatának rejtett tudását. És a mély hallgatás által, megszabadulunk a halálélmény rettegésétől. Ebben a tudatállapotban az idő múlása nem akadályoz bennünket, és a halál kísértete nem ijeszt meg. Guru Nanak azt tanácsolja, hogy a hallgatás révén minden dolog ismerete elérkezik hozzánk, mind a fizikai síkon, mind a finom világokban. Azt mondja, hogy ha hallgatunk, örökké boldogságban vagyunk, mert minden szenvedés, baj, betegség és karma elszáll.

Ebben a hónapban a Sunnia-ai gyönyörű koncepcióját fogjuk felfedezni – a lélekből való mély hallgatást. Guru Nanak gyönyörűen leírja ezt a koncepciót a Japji Sahib 8-11 paurijában.

Japji Sahib kilencedik paurija kiterjedést ad.

A „mély hallgatás” második paurijában Guru Nanak elmagyarázza, milyen erőre és tudásra lehet szert tenni a mély hallgatás által. . . A kilencedik pauriban a Guru azt mondja nekünk, hogy hallgassunk mélyen, és leírja, mi történik, amikor ezt tesszük. Ha mélyen hallgatjuk az Egy rezgési frekvenciáját, az inspiráció, a tudás és az erő rögtönzött forrása által leszünk megáldva. A mély hallgatás által beleolvadunk a Pusztító Shiva, a Teremtő Brahma és Indra, az istenségek vibrációjába. A mély hallgatás által lényünkből gyönyörű kifejezéssel árad ki az Egy dicsérete, még akkor is, ha durva és rosszszájú emberek vagyunk. A mély hallgatás által egyesülünk az Egységgel és a jóga titkaival és testünk energiáinak működése természetes módon tárul fel előttünk. A mély hallgatás által minden idők nagy könyvismerete spontán módon, erőfeszítés nélkül tárul elénk.

A Japji Sahib tizedik paurija kegyelmet ad

Guru Nanak azt mondja, hogy mélyen hallgatva ráébredünk a végső Igazságra, a Sat-ra, amely Isten, az Egy lényege. És ez megvalósul, azt megelégedettség és spirituális bölcsesség követi… Azt mondja nekünk, hogy ha mélyen hallgatunk, akkor teljes mértékben elnyerjük a (zarándoklati) szent helyeken való fürdőzés jótékony hatásait, anélkül, hogy bárhova utaznánk. Ha mélyen hallgatunk, elnyerjük ajándékként a szent írások vég nélküli tanulmányozásának és ismétlésének előnyeit anélkül, hogy egyetlen szót is elolvasnánk vagy elmondanánk. A mély hallgatás ezen folyamatán keresztül mélyen elmerülünk az Egy meditációjában. Mélyen hallgatva a Bhakta mindig boldogságban van, és minden fájdalom, karma és aggodalom megszűnik.

Japji Sahib tizenegyedik paurija erényt ad.

Ebben a negyedik és egyben utolsó „mélyen hallgató” részben Guru Nanak azt mondja nekünk, hogy minden dolog akkor érkezik el hozzánk, ha mélyen hallgatunk. Mélyen hallgatva fürdőzünk meg az erények óceánjában. Az erények jellemünk magasabb szintű megnyilvánulásai, amelyeket általában minden egyén elkötelezettség és önfegyelem révén művel ki. De az erény kifejezője lehet annak a magas frekvenciájú tudatnak is, amelyet az istenitől kaptunk ajándékba. Amikor mélyre merülünk ebben az isteni óceánban, elmerülünk Isten energiájában. Amikor mélyen hallgatunk, a vallástudósok, tanítók és vezetők minden erejével és bölcsességével rendelkezünk. Mélyen hallgatva még azok is megtalálják a helyes utat a kifejlesztett intuíción keresztül, akik eltévedtek, vakok mindenre, ami körülveszi őket, és nem tudják, merre forduljanak. Végső soron az elmélyült hallgatással elérjük Isten mélységét és azt, ami a halandó ember számára elérhetetlen… Guru Nanak elmondja nekünk ebben a négy pauriban, hogy az Egy rezgésének és frekvenciájának mélyen hallgatásával, intuíciónk ráhangolódik Istenre és minden dolog megszerzésre kerül.