Folytatódik a Shabad Guru sorozatunk,melynek bevezető cikkét itt olvashatod.

 

Min alapszik a Shabad Guru és mi az a kvantumtechnológia?

A Shabad Guru hatása a hang- és ritmustechnológia mesteri használatából ered.

Ez egy „kvantumtechnológia”. A technológia egy tudomány alkalmazása.

A Shabad Guru hangmintázatai a hang tudományon alapszik. Mi jelent ez a nyugati tudományos válasz tekintetében? A Shabad Guru változásokat idéz elő a neurotranszmitterekben, az agy és az elme állapotának vezérlésére hat. Azért „kvantum”, mert a legapróbb hang- és energiarészecskéket hatékony összeállításokba és mintázatokba rendezi. A kvantum mintázatokat magokként használja, amelyek tervezetként szolgálnak ahhoz, hogy nagyobb mintázatokat alakítsanak ki. A hang atomjai képzik a nyelv, a gondolat és az elme molekuláit.

Idővel, felfedjük számos rejtélyét a hang, az agy, a neuro-endokrinológia, pszichológia és viselkedés összetett kapcsolatának is. Kidolgozzuk a kvantum hangtechnológia teljes sorozatának szellemi modelljét a nyelv mozgatásától, a neuro-endokrín legördülésre kifejtett hatáson át a mentális állapot változásáig, de még az elején tartunk ennek a tanulmányozásnak és a modellezési folyamatnak.

A Siri Guru Granth Sahib-ban kodifikált Shabad Guru technikák ránk várnak, hogy felfedjük a titkaikat. Bárki használhatja őket, hogy emelkedjen, gyógyuljon, kitartást építsen fel magában vagy felfejlessze az intuícióját. Nem szükséges ismerni a folyamat tudományát, elég csak alkalmazni a Shabad Guru technológiáját.

Mivel a szájpadláson lévő reflexpontokat a nyelv mozgatása stimulálja, a Shabad mintázatának maximális előnyét a hangok tudatos, hangos ismétlésével tudjuk elnyerni. Ezt hívják Jappa (dzsápá)-nak – tudatos, lelkiismeretes ismétlésnek. A Shabad mintája szerint a nyelv 84 reflexpontot érintő mozgatása maximális hatást fejt ki a neuro-endokrín rendszerben. Amint a Shabad megalapozódik az idegrendszerben és a tudatalattiban, a testünk minden sejtje vibrálni kezdi e mintázatot. Ezt hívják Ajappa Jap (ádzsápá dzsáp) állapotnak – az ismétlés nélküli ismétlődésnek. Ebben az ideális állapotban, a Shabad Guru által kibocsájtott erőforrás mindig elérhető számunkra, függetlenül a napi teendőkre helyezett aktuális fókuszunktól. Ez az eredménye az odaadásnak, a sok gyakorlásnak, az elme uralásának és a kegyelemnek. Amikor elérjük ezt az állapotot, még mindig hangosan ismételjük a Shabadot, de a gyakorlást kísérő öröm és a tudatosság dimenziói határtalanná válnak. A Shabad Guru gyakorlása elején a Shabadok zengetésével tisztítjuk az elmét és emeljük a tudatosságot. Amikor elérjük a a kiválóság szintjét, még mindig zengetünk, de már mi válunk Shabaddá és a Shabad válik önmagunkká. Ekkor a személyes tapasztalás önmagunkról és az imperszonális tapasztalás a rajtunk túlmutató, bennük lévő Végtelennel összeolvad, eggyé válik. A Shabad Guru Shabadjainak pontos vokalizálása lényegi technika, a legifjabb kezdő és legmagasabb szintű mester számára egyaránt hasznos. A Shabad Guru szutráinak ismétlése ugyanolyan kortalan és feltétel nélküli eszköz, mint a Shabad Guru maga.

Az ősi látnokok és a guruk térképeket és eszközöket hagytak ránk, hogy elkalauzoljanak bennünket olyan helyekre, amelyeket fel akarunk fedezni. Ugyanakkor egyértelműen figyelmeztettek arra is, hogy ne tévesszük össze a térképet az aktuális területtel. Könyörögve kértek, hogy fogjuk fel, semmilyen tanulási mennyiség nem helyettesíti azt a tudást, amely a tapasztalaton keresztül érkezik.

Az emberi test egy analóg zenei eszköz. 72 húrból áll. Minden húr meridiánként működik – ez az életenergia áramlása, a prána. A kozmikus energia a testbe a fejtetőn keresztül áramlik, a „tizedik kapun”, mint egy vízesés ömlik alá és hét különleges örvényt alkot. Ezeket az örvényeket csakráknak vagy energiaközpontoknak hívjuk. A 72 húrt három központi húr vagy csatorna irányítja. Ezeket idának és pingalának – a gerinc bal és jobb oldalán elhelyezkedő csatornákat-, és shushmanának nevezzük – ami a gerinc közepén felfelé áramló központi energiacsatorna. A felső központok minden egyes független gondolat kibocsájtása által vibrálnak. Az elme egy szempillantásnyi idő alatt ezer gondolatot bocsájt ki. Ezek a rezgések vagy mintázatok pendítik meg a húrokat, amik 72.000 csatornán keresztül vibrálnak. A rezgésük alakítja ki a fizikai, az érzelmi és a mentális test alakját és működését. Ugyanúgy,  ahogy megzengetünk egy húrt, és az formát képez a levegőben.

Ha képesek vagyunk rezegtetni egy mintázatot a központi csatornában, akkor szinkronikus mintázatot fog indukálni az összes húrban. Ahhoz hogy egy Shabadot a központi csatornában tudjunk rezegtetni, mozdulatlanná kell válnunk, a teljes figyelmünket a hangmintázatra kell fordítanunk és odaadással és megadással elengedni az összes függőségünket.  Ahhoz, hogy tökéletesen zengessünk, szükséges a Shakti és a Bhakti kombinációja. A Shakti a gyakorlás pontosságának és a fegyelmezettségének az ereje. Az a tiszta energia, amely az alkalmazást emberi fáradtság nélkül érvényesíti. Bhakti a megadás és az odaadás érzése; odaadó felajánlás, amely ellát azzal az energiával, amivel minden elvégezhető. Forma és áramlás, nap és hold, ritmus és hangnem tökéletes keveréke. Ez nyitja meg a központi csatorna intuitív tudását – a Giánt.

Az ezer gondolat el tudja vonni a figyelmünket. El tudnak terelni a Shabadtól. De a Shabad Guru ritmikus Naad-ja leköti és szinkronizálja a gondolatok áramlását. A hang atomjainak pulzálása olyan energiamintázatot hoz létre, amely az elme terét úgy strukturálja, hogy kapcsolódni tudjon a Shabaddal. Ez egy aktív mozdulatlanságot eredményez, a Shuniyát, a zéró-pontot a tudatosságban. Ebben a mozdulatlanságban olyanná válunk, mint egy zenekarban a tökéletesen játszó hangszer, hangszerré, ami beleolvad a nagyobb hangba.

A Shabad Guru mechanizmusának és hatásának másik térképe a nyelv és az agy közötti reflexek nyomát követi. A testet tökéletesen alakították ki arra, hogy használja a Naad-ot vagy a Shabad Guru ritmusát. Kapcsolat áll fenn a nyelv szájban történő mozgása és az agyban lévő neurotranszmitterek vegyi összetétele között. Az egyik vége ennek a kapcsolatnak egy 84 reflexpontból álló sor a szájpadláson. A szájpadlásnak két része van, a kemény és a lágy. A kemény rész közvetlenül a fogak mellett helyezkedik el; a lágy rész a szájpadlás tetején. 64 (32 pár) pont helyezkedik el „U” alakban az egyes fogak alja mentén a kemény részen. További 20 pont „U” alakban a szájpadlás tetején. A pontos elhelyezkedés azonban egyénileg változik a száj egyedi alakjától függően.

A nyelv minden egyes részének a mozgatása stimulálja ezeket a meridián pontokat. A pontok olyanok mint a billentyűzet a számítógépen. A számítógép az agy hipotalamusz részében helyezkedik el. Az impulzusokat a Shabad hangmintáinak ismétlése által kapja. Ez átalakul olyan utasításokká, amelyek szabályozzák a vegyi üzenőket, amelyek az agy és a test vitális területeire jutnak el. A hipotalamusz a talamusz alatt helyezkedik el, az agy középső vonalában. Vérerek kötik össze az agyalapi miriggyel – a test fő mirigyével. A hipotalamusz szabályozza a fő életfunkciókat, mint az éhség, szomjúság, testhőmérséklet és alvás. Hatással van a hangulati szabályozásra, az érzelmi viselkedésre és a szexualitásra.

A Shabad Guru speciális mintázatai stimulálják a hipotalamuszt, hogy az megváltoztassa az agy kémiai összetételét. Ez szabályozza a mirigyrendszer funkcióit és az anyagcserét, hogy egy semleges, kiegyensúlyozott elmét hozzon létre és erősítse az immunműködést. A Shabad Guru használata által számos szofisztikált állapotot lehet stabilizálni az elmében. Le lehet győzni vele a depressziót, fejleszteni az intelligenciát és az intuíciót és megnyitni az együttérzés erejét. 

Egy másik megközelítés a Shabad Guru hatásának megértéséhez az agyi anyagcsere és a neuro-endokrín rendszer funkcionális változásainak a követése. Kíváncsiak voltunk arra, hogy ennek a hatásnak a nyomát láthatjuk-e az agyi vizualizációs technológia használata által. Sok évvel ezelőtt, egy kísérleti tanulmányt végeztünk az Arizonai Egyetemen, P.E.T – Pozitron Emissziós Tomográfia szkenneléssel. Egy glükóz izotópot használtunk, hogy megvizsgáljuk az anyagcsere változást az agy különböző részeiben. Elvégeztünk egy alap szkennelést egy aktivitási periódust – séta és normál belső dialógust követően. Egy második szkennelést pedig ugyanazon az alanyon olyan sétát követően, miközben a Shabad Guru egyik alapmintázatát használta, pl. a Panj Shabad 2x-i ismétlésé és a Guru Mantra Shabadot: Sa Ta Na Ma, Sa Ta Na Ma, Wha Hay Gu Ru egyszeri ismétlése után. A kutatók minimális változást vártak ilyen finom aktivitásbeli változtatást követően. Az eredmények erőteljes változást mutattak ki a bal agyféltekén a jobb frontális és parietális régiók felé. Az anyagcsere-eltolódás erős hangulatjavulást sugall, ami ellensúlyozza a depressziót. Az anyagcsere-csökkenés a bal félteke egyes régióiban a belső kritikus hangok csökkenésének felel meg. A jobb frontális kéreg területei éberségre és hipervigilenciára utalnak, ami készséget teremt a szokatlan ingerekre és a kreatív gondolatok fogadására. Néhány egyéb terület is érintettnek tűnt, például az elülső cingulált gyrus, de további kutatásokra lesz szükség a változások teljes feltérképezéséhez.

Ez egy kis kezdeti vizsgálat volt, hogy megmintázzuk, mit vehetünk észre ezzel a műszerrel. Ebben a tanulmányban az a fontos, hogy ez az első olyan tanulmány, amely jelentős agyi elváltozást mutatott ki a Shabad Guru használatától.

Az agy meghatározott minták szerint változtatható a Jappa (meditatív, tudatos ismétlés) használatával, a Shabad Guruval. Megnyitja az utat a nyelv, a hang, a shabad, a neurokémiai, az agyi kapcsolat felfedezésének megkezdéséhez.

Ezek a technológiai megközelítések és az agyi kapcsolatok megnyitják az utat ahhoz, hogy széles közönségben tanítsunk a Shabad Guru előnyeiről és használatáról. Egyesek számára az odaadás a természetes megközelítés. Mások számára az életükben bekövetkező azonnali változás az. A magyarázatoknak gyakorlatiasnak és hozzáférhetőnek kell lenniük, hogy a Shabad Guru mindenki által használható kvantumtechnológiaként ismert lehessen.

A Shabad Guru technológiai folyamatának ily módon történő megértése arra ösztönöz bennünket, hogy  számos modernkori betegség enyhítésére használjuk azt. Valójában több mint 25 éve vizsgáljuk ennek a technológiának sok szociális programban való alkalmazását a függőség megszüntetésére, valamint számos pszichológiai probléma megszüntetésére, a szorongástól a depresszión át a szexuális zavarokig. Minden területen változást értünk el, enyhítettük a tüneteket és életmódokat változtattunk meg. Ahogyan a guruk létrehozták a társadalmi változásokat, táplálékot és oktatást biztosítottak az emberek életének megváltoztatására, a Shabad Gurut kvantumtechnológiai folyamatként fel lehet használni számos személyes és társadalmi probléma enyhítésére.

A megerősítések és a pozitív kijelentések hasznosak és jól használhatók. A mantrák hatékonyak és fokozatosan idéznek elő változásokat.

De a Shabad Guru, ahogyan a Siri Guru Granth Sahibban bele van foglalva egyedülálló. A minták tökéletes szövevényei a ritmusnak, a hangnak, a hangszínnek, a fókusznak és a jelentésnek. Információs DNS-ként működnek a szellem számára. Semmi sem olyan hatékony és univerzális, mint azok a minták.

Forrás: Alapok, a Shabad Guru kvantum technológiájának használata és hatása című írásból, Siri Singh Sahib, Yogi Bhajan, Ph. D által. Összeállította Mukhia Singh Sahib Dr. Gurucharan Singh Khalsa, Ph.D., August 1995. A Sikh Dharma International által 2022. január 13-án közzétéve. Fordította: Dandos Arabela, Chardi Kala Jóga.