Ki volt Guru Nanak? Guru Nanak 550 (1469-2019)

Világszerte sokan megemlékeznek idén arról, hogy Guru Nanak 550 évvel ezelőtt, 1469-ben érkezett a Földre, hogy aztán emberek millióinak mutasson utat egy zűrzavaros időszakban, mély változásokat hozva életükbe.

Guru Nanak (gurmukhi írásmóddal: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ) a szikhizmus alapítója, ami az ötödik legnagyobb világvallás (a kereszténység, a muszlim, a hinduizmus és a buddhizmus után). A szikh szó tanulót, tanítványt jelent. Követőiből jött létre az első szikh közösség (sangat), akikkel együtt töltötte élete utolsó évtizedeit.

Guru Nanak tanításai az egész emberiségnek szólnak, nemcsak a szikh hívőknek. Nagy hatást gyakorolt az emberekre, akikkel utazásai során találkozott, így a spirituális úton járók és különböző vallásúak között is nagy tiszteletnek örvend a világ sok táján. Néhány országban külön nevet is kapott, pl. Nanak Charya – Srí Lanka, Nanak Lama – Tibet, Guru Rimpochia – Sikkim & Bután, Nanak Rishi – Nepál, Vaali Hind – Szaúd-Arábia, Nanak Kadamdar – Oroszország, Baba Foosa – Kína. A szikhek leggyakrabban Guru Nanak Dev Ji néven emlegetik.

Tanításai

Guru Nanak tanításait az egyik szikh szimbólum, az (Ik ong kar) fejezi ki legtömörebben.

Részletesebben, szavakkal kifejezve így írhatjuk le:

 

  • Az egységet jeleníti meg, mely túllép a dualitáson, Isten és ember szétválasztottságán
  • Egyetlen Isten létezik, aki a világot teremtette és fenntartja. Mindenható, halhatatlan, időn és téren túli, alaktalan, öröktől fogva és örökké létező, elpusztíthatatlan, félelem nélküli, szeretettel telt. Minden vallás mögött ugyanez az egy Isten van. Ő az örök igazság. Bár különböző neveken szólíthatjuk, ugyanarról az örökkévaló lényről, a mindenhatóról, az egyetlen igazságról, a végső valóságról beszélünk.
  • Mindenki ugyanannak az egy Istennek a teremtménye, szeretett gyermeke, ezért mindenki egyenlő. Guru Nanak elutasította a kasztrendszert és az emberek bármilyen megkülönböztetését, amely egyes embercsoportokat mások fölé helyez (nem, bőrszín, vallás, anyagi helyzet vagy politikai státusz stb. alapján). Korát megelőzve hangoztatta a nők egyenlőségét, (egy gyönyörű verset is írt róluk. Bhand Janmeeai link?)
  • Isten benne lakozik minden teremtményében. Meg kell tanulnunk Istent önmagunkban  és másokban meglátni, észre kell vennünk, hogy mindannyian testvérek vagyunk, ugyanattól az egy Istentől valók, lényegünk ugyanaz. (Tanítványait testvérnek, bhainak szólította.)
  • Isten jelen van mindenkiben, miközben mindenek felett álló is. De az anyagi világ (májá) – ami szinten az Ő teremtése – eltakarja Őt. Így az illuzórikus, anyagi világhoz való ragaszkodásunkat elengedve tudjuk meglátni, megtapasztalni Őt lelki szemeinkkel, tiszta szívvel, a Guru kegyelméből. Így tudunk kilépni a reinkarnációs ciklusból, a halál és újjászületés körforgásából és feloldódni, eggyé válni az isteni szeretettel és fénnyel.
  • Mindenki elérheti és megtapasztalhatja Istent, nem kellenek hozzá különleges rituálék vagy papok, sem zarándoklatok vagy önsanyargatás, hanem meditáción keresztül megtalálható, felismerhető, megtapasztalható. Guru Nanak a vallás külsődleges megnyilvánulásai helyett a belső spirituális útra helyezte a hangsúlyt. A világtól elvonultan élő szerzetesi vagy aszketikus életmód helyett a családos életformát támogatta.

A szikhizmus 3 alappillére

Guru Nanak tanításaira épült a szikhizmus 3 fő irányelve, amelyek – ha életünket eszerint éljük – segítenek megtisztítani bennünket minden olyan tulajdonságunktól és vakságunktól, amelyek nem engedik látni a végső igazságot. A szikhek életmódja ezen a három pilléren alapul mind a mai napig:

  1.    Naam Japna: folyamatos meditáció Istenen, a szent név, az ige zengetése, hallgatása
  2.    Kirat Karna: becsületes, tisztességes életvitel és kemény munka (csalás és mások kihasználása nélkül)
  3.    Vand Chakna: osztozás, a megszerzett javak megosztása másokkal, a szükségben lévők segítése

A három alappillér mindegyike része a szikh életformának, nem hagyható el egyik rész sem. Például ha imádkozom, meditálok, de utána lopok, csalok, hazudok, akkor nem a szikh értékeket követem. A három pillér együttesen tudja megtartani az egyensúlyt az életünkben.

A Sri Guru Granth Sahib

Guru Nanak versekben fogalmazta meg tanításait. Ezek a költemények a Sri Guru Granth Sahibban, a szikh szentírásban találhatóak.

A Sri Guru Granth Sahibot a szikhek örökös élő guruként tisztelik. Ugyanis a 10. szikh guru, Guru Gobind Singh nem jelölt ki utódjaként élő személyt, hanem a szikh guruk és más szentek, bölcsek összegyűjtött költeményeit tartalmazó szentírást, a Sri Guru Granth Sahibot (más elnevezésekkel: a Gurbanit, Shabad Gurut) nevezte ki a szikhek örökös gurujának.

A Sri Guru Granth Sahib gurmukhi nyelven íródott, amely egy spirituális nyelv, s mely a hangok rezgésein keresztül is képes átadni a tudást, közvetíteni azt a lelkiállapotot, azt az emelkedett rezgést, amelyben ezek a szent költemények születtek. Ezért a szent szövegek zengetésével egyre közelebb kerülhetünk a megénekelt igazsághoz. Mindezt nem anyanyelvűként is meg tudjuk tapasztalni, ha megtanuljuk a gurmukhi hangok kiejtését.

Mool (mul) mantra

A Guru Granth Sahib Guru Nanak költeményével, a Mool Mantrával kezdődik. A Mool mantra a szikh tanítások alapja, gyökere, forrása, amely a szikhizmus alapeszméit foglalja össze. Olyan, mint egy esszencia, az Igazság esszenciája. A legfontosabb szikh mantra, amelyet világszerte szikhek és nem szikhek zengetnek, énekelnek, hogy részesüljenek áldásos hatásaiból.

Itt olvashatsz róla bővebben.

Japji Sahib

A Japji Sahib a Sri Guru Granth Sahibban található legelső ima. 40 részből áll, a Mool mantrával kezdődik, amit 38 pauri (versszak) követ, majd egy összefoglaló zárszóval (salok) fejeződik be. A Japji Sahib egy hosszabb költemény, egyszeri felolvasása kb. 20-30 percet vesz igénybe. A szikhek a mai napig ezt zengetik reggelente elsőként, a többi ima előtt.

Yogi Bhajan is felvette tanításai közé a Japji Sahibot, így a kundalíni jógázók egy része is ezzel kezdi a napjait, ill. a Vízöntő szádanáknak a kezdetén is ezt hallhatjátok. Ez is hozzá járult a Japji Sahib szélesebb körű ismertségéhez.

A Japji Sahibban Guru Nanak tovább részletezi mindazt, amit a Mool mantrában megfogalmazott. Az utazásai során tapasztaltak alapján iránymutatást ad, hogy mi az, ami segíti a lelket a fejlődés útján és mi az, ami csak kiüresedett rituálévá vált, és ezzel nem támogatja a spirituális fejlődést. Isten, az Ige, a Naam dicsőítése is része a Japji Sahibnak. Guru Nanak, mint egy szülő, lépésről lépésre, szinte kézenfogva vezeti végig olvasóját az úton, folyamatosan tisztítva és emelve a Japji gyakorlót.

Guru Nanak 550 – emlékév Magyaroszágon is

Különböző szervezetek (főként szikh és kundalíni jóga szervezetek) sokféle programot szerveznek eme kiemelkedő emlékév alkalmából főként angol nyelven, ezek egy részéhez online is lehet csatlakozni.

Például:

A nemzetközi programok mellett szeretnénk Magyarországon is kiemelt figyelmet szentelni a Guru Nanak emlékévnek és magyar nyelven is elérhetővé tenni néhány programot, foglalkozni ezzel a jeles évfordulóval, Guru Nanak tanításaival. Ezért egy egész éven átívelő programsorozatot szervezünk, amelynek eseményeihez bárki becsatlakozhat. Lesznek online és személyes programok is, amelyeken mélyítheted a tudásodat és gyakorlásodat.

Az első ilyen esemény a „Mool mantra nap – Visszatérés a forráshoz”, február 17-én. 

Tetszett az írás? Ha szeretnél más hasonló jellegű írást olvasni hétről-hétre jógáról, meditációról, tudatos életmódról, iratkozz fel Mia rendszeres leveleire,  állandó frissülő egyéb tartalmainkat pedig kövesd a Facebook és az Instagram oldalunkon is.